BÖN

Vill du att vi ber för dig?

Vad vill du att vi ber för?

Vi får ofta se och uppleva att det finns kraft i bönen. Gud har skapat och har stor omsorg om varje människa. När vi ber efter hans vilja svarar han oss. Inte alltid som vi önskar, men på det sätt som han ser är bäst för oss och andra.

Använd formuläret nedan så mailas det till vår pastor Ola Nilsson.
Skriv gärna om du vill att detta stannar hos vår pastor som har tystnadsplikt. Annars ber vi för dig tillsammans på någon av våra samlingar.

Du är också välkommen att delta i vår morgonbön, som hålls varje skoldag 08.00 – 09.00 – stanna så länge du kan!


”Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.”  /Filipperbrevet 4:6

5 + 14 =

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.”

29:11-13